Vzdelávanie pedagogckých zamestnancov - Stonozka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vzdelávanie pedagogckých zamestnancov

O našej MŠ

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl


Mária Demková
riaditeľka MŠ
 
Inovácie v didaktike pre vedúcich zamestnancov- 17 kreditov
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
14 kreditov
 
Inovačné funkčné vzdelávanie prebiehajúce
Projekt AMV 24 kreditov
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede - prihlásená

Anna Bučková
učiteľka
Inovácie v didaktike - 25 kreditov
Rozvíjanie digitálnych/ informačných kompetencií 11 kreditov
 
Projekt AMV   24 kreditov  
Revízia obsahu predprimárneho zvdelávania: Umenie a kultúra výtvarná výchova prihlásená

Magdaléna Sebestyénová
učiteľka
Rozvíjanie digitálnych/ informačných kompetencií - 11  kreditov

Mgr. Zlatica Ondrejová
učiteľka
Inovácie v didaktike pre pedagogických zamestnancov  - 25 kreditov
Rozvíjanie grafomotorických zručností: -
8 kreditov
Revízia obsahu predprimárneho zvdelávania: Jazyk a komunikácia - prihlásená

Marta Fottová
učiteľka
Rozvíjanie digitálnych/ informačných kompetencií- 11 kreditov
Projekt AMV
24 kreditov
Power Point v edukačnom procese - 15 kreditov
Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa
15 kreditov
Sociálno psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa - 15 kreditov

Bc. Marcela Fabóová  - učiteľka
Obsahová reforma školstva- ukončené
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede - prihlásená

Katarína Zsóková
učiteľka
Rozvíjanie grafomotorických zručností 8 kreditov
Inovácie v didaktike 25 kreditov
Revízia obsahu predprimárneho zvdelávania: Umenie a kultúra výtvarná výchova prihlásená
 
Projekt AMV
24 kreditov 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky