- Stonozka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O našej MŠ


Denný poriadok v MŠ

  6:00 - 7:00:   Schádzanie detí v 1.triede: hry a hrové činnosti
  7:00 - 8:00:   Hry a hrové činnosti už v svojej triede
  8:00 - 8:15:   EDUKAČNÁ AKTIVITA: RANNÝ KRUH
  8:15 - 8:25:   Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
  8:25 - 8:40:   POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE
  8:40 - 8:55:   Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
  8:55 - 9:10:   Desiata
  9:10 - 9:40:   EDUKAČNÁ AKTIVITA
 9:40 - 10:00:   Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
10:00 - 11:30: POBYT VONKU
11:30 - 11:55  Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
11:55 - 12:15: Obed
12:15 - 12:30  Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
12:30 - 14:30: Odpočinok
14:30 - 14:35: POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE
                        Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
14:45 - 15:00: Olovrant
15:00 - 16:00: EDUKAČNÁ AKTIVITA, hry a hrové aktivity.
                         V letných mesiacoch druhý pobyt vonku.
16:00 -16:30  Sústredenie detí v 1. triede:
                       Hry a hrové činnosti

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky