- Stonozka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Na stiahnutie2 % z dane
Postup pre rok 2016  je jednoduchý a podobný ako v minulom roku.


Podľa Zákona o dani z príjmov môžu svoje 2% z dane poukázať fyzické aj právnické osoby! Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, a všetky právnické osoby vypĺňajú "Vyhlásenie" priamo v daňovom priznaní. Ostatné fyzické osoby musia vyplniť formulár "Vyhlásenie" a doručiť ho na daňový úrad.   
Ako poukázať  2 % z dane za  rok 2016  na podporu Občianskeho združenia pri II. MŠ?
Daňovníci - zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov potrebujú od zamestnávateľa predložiť Potvrdenie o zaplatení dane kde bude uvedená výška dane, ktorú v roku 2016 zaplatili. Na základe toho je potom potrebné vyplniť Vyhlásenie a do 30. 4. 2017 doručiť (prostredníctvom MŠ alebo osobne) na daňový úrad.  

Údaje o prijímateľovi, ktoré je potrebné vyplniť vo "Vyhlásení" (v daňovom priznaní):

IČO: 35565551 (kolónka sa vypĺňa zľava)
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): OBČIANSKE  ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV PRI II.MŠ
Sídlo - : KRÁTKA  10  MOLDAVA NAD BODVOUĎakujeme.


Vyhlásenie . 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky